KV - ProIng s.r.o.
Realizace staveb Karlovy Vary


Pod vlivem jednotlivých faktorů na stavebním trhu (poptávka a nabídka, lokalita zakázky, velikost firmy, finanční zdroje, apod.)  firma KV - ProIng s.r.o. provedla a provádí velmi široký rozsah stavebních dodávek a prací v rozsahu stovek tisíc až desítek milionů Kč za jednotlivé dílo.

Jde o stavební práce od jednoduchých klasických stavebních technologií až po specializované činnosti s nutným teoretickým a praktickým zaškolením a následným přezkoušením řemeslníků i techniků.

Rovněž dosavadní zákazníci naší firmy jsou ze všech skupin investorů, od soukromých osob, sdružení spoluvlastníků bytových domů, přes právnické osoby (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, …), až po obecní a městské úřady a orgány státní správy.

S ohledem na kvalitu řízení, organizaci a efektivnost staveb, ve vztahu k velikosti firmy,  je snahou firmy působit na trhu Karlovarského kraje.
      Poslat kamarádovi Poslat kamarádovi